Etienne Ducret: Ženich z Turecka

V roce 2010 jsme přišli o naši střechu nad hlavou – a přestěhovali jsme se opět do suterénu, jako v našich začátcích. Ale není suterén jako suterén...

A v nových prostorách jsme začali zkoušet hru Etienne Ducreta: Ženich z Turecka - s novými loutkami naší Jitky Tláskalové.

Premiéra byla na Třebíčském loutkářském jaru – a 26. Května jsmne si poprvé zahráli na zahradě naší zkušebny...