Vladimír Havlík: Upír

Je premiérou roku 2009.
Těžko sahat autorovi do svědomí, ale upravit Draculu do podoby loutkové - byť okultní - hry je prazvláštní nápad. Ovšem mravopočestně nahradit všechny oběti z předlohy - ženského rodu -výhradně muži, je podivná zvrácenost autora... A naše divadlo Starost by nebylo tou správnou Starostí, aby se s tímto hovadným nápadem nevypořádalo se ctí.
Takže co říci - okultní loutkohra s marionetami s odkrytým vedením, živá hudba, skvěle se hodí na nádvoří zámků, dvory a dvorečky, odsvěcené kaple a hrobky - všude tam, kde se chete bát...
Premiéra navýsost úspěšně uvedena na 43. Třebíčském loutkářském jaru.