Alois Gallat: Uforin a Dišperanda

To jest, když se rytíř nekalého původu zamiluje do vznešeného frauncimóru.