Alois Gallat: Rodina Morousů

aneb Loupežníci v českých pralesích čili Mesistáfl hanebně zmustrovaný

O tom, kterak se dobrý syn zkazil velice a syn špatný ještě víc, a o tom, co potkalo hanebného čerta, a o tom, co všechno se kolem toho semlelo...
Představení toto jak doloženo přípisem C. a K. místodržitelství není nezávadné mravům dětí, mládeže a služebných!